Termeni si conditii – Montolit Romania


  Termeni si conditii

  Website-ul www.montolit-romania.ro este proprietatea Italia Star Com Due S.R.L.

  Pentru utilizarea website-ului nostru si pentru contractarea oricaror servicii pe care le oferim,

  va rugam sa aveti in vedere “Termenii si conditiile de utilizare”.

  DEFINITII

  UTILIZATOR = persoana care viziteaza website-ul www.montolit-romania.ro
  CLIENT = orice persoana care ne contacteaza in vederea contractarii unor servicii
  PRESTATOR = Italia Star Com Due S.R.L., cu sediul in Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13.2, Chiajna, Ilfov, CP 077740.
  BENEFICIAR = persoana care a contractat oricare dintre serviciile noastre (beneficiarul poate fi persoana fizica sau juridica).

  1. Contractare servicii

  Pentru contractarea oricaror servicii pe care le oferim, este necesar sa acceptati termenii si conditiile prezentate. Neacceptarea termenilor si conditiilor duce la imposibilitatea incheierii vreunui contract intre dvs. si Italia Star Com Due.

  2. Drepturile de autor

  Atat designul cat si continutul website-ului nostru, www.montolit-romania.ro, apartin Italia Star Com Due, fiind protejate de legislatia in vigoare cu privire la proprietatea intelectuala. Niciunul dintre materialele prezentate pe site-ul nostru, nu poate fi reprodus in nici un mod, fara acordul scris al Italia Star Com Due.

  3. Solicitarea ofertelor de pret

  Ne puteti contacta in vederea obtinerii unei oferte de pret pentru serviciul pe care ati dori sa-l achizitionati, folosind formularul de contact de pe site-ul nostru, sau la numarul de telefon+4 021 433 0327 si va vom raspunde in cel mai scurt timp. Insa, pentru a primi o oferta de pret cat mai corecta pentru produsele dorite, este necesar ca dvs sa ne transmiteti date complete si corecte, ori sa stabilim o intalnire in cadrul careia sa dezbatem toate aspectele necesare. In cazul in care datele furnizate sunt incorecte sau incomplete, nu suntem raspunzatori de eventualele neplaceri cauzate datorita acestui fapt ori de pretul ofertat.

  4. Facturare, plata, stergere/suspendare servicii

  Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform celor agreate cu beneficiarul. Termenul de plata este cel specificat pe factura, intarzierea efectuarii platii poate duce la suspendarea ori chiar stergerea serviciilor, cu informarea clientului in prealabil, serviciile urmand a fi reactivate dupa efectuarea platii.
  In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.
  In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:
  Italia Star Com Due SRL si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.
  Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Italia Star Com Due SRL sau pe serverele Romcard SA.
  In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

  5. Drepturile si obligatiile partilor

  5.1 Drepturile si obligatiile Beneficiarului

  5.1.1 Beneficiarul se obliga:

  a. Sa achite valoarea prestatiei inainte sau la termenele stabilite.

  b. In cazul in care serviciile nu au fost achitate in termen de 28 de zile de la data scadenta a facturii (sau a facturii proforme), PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile furnizate pana la incasarea facturii (sau a facturii proforme) de la BENEFICIAR.

  c. Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI lucrarile care intra in competenta sa pentru realizarea proiectului, iar in caz de intarziere sa accepte amanarea termenelor stabilite prin contract, corespunzator intarzierilor respective (daca este vina BENEFICIARULUI);

  d. Sa asigure informatiile si datele solicitate de PRESTATOR raspunzand de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor executantului;

  5.1.2 Beneficiarul are dreptul:

  a. Sa foloseasca serviciile sau produsele oferite de catre Italia Star Com Due, numai in conditiile contractuale agreate de cele doua parti.

  b. Sa transmita furnizorului erorile observate, care impiedica utilizarea/functionarea produsului.

  5.2 Drepturile si obligatiile Prestatorului

  5.2.1 Prestatorul se obliga:

  a. Sa stabileasca de comun acord cu BENEFICIARUL si sa respecte termenele de predare a lucrarilor;

  b. Se obligă să respecte termenele de livrare a lucrărilor, stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL;

  c. Sa asigure o activitate de service corecta si loiala, fara a divulga elemente informative privind activitatile BENEFICIARULUI catre terte parti;

  d. Sa remedieze problemele tehnice sesizate de catre beneficiar, in termenele convenite intre cele doua parti.

  5.2.2 Prestatorul are dreptul:

  a. Sa ceara beneficiarului toate informatiile necesare indeplinirii conditiilor contractuale, chiar datele personale ale acestuia.

  6. Forta majora

  Forta majora, definita ca acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica în scris cealaltă parte cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile, conform practicii legale din România. Apariţia cazurilor de forţă majoră nu va reprezenta o scuză pentru neplata de către BENEFICIAR a serviciilor deja efectuate de către PRESTATOR.

  7. Litigii

  Eventualele litigii ce decurg din derularea contractului incheiat intre beneficiar si Italia Star Com Due, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a acestora, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti din România.

  8. Proprietatea intelectuala

  Italia Star Com Due este proprietarul tuturor materialelor si informatiilor prezentate pe website-ul www.montolit-romania.ro. Este interzisa copierea, reproducerea, distribuirea acestora, catre alte parti terte.

  Autentificare

  Parola uitata?